Кариера


Какви качества търсим?

"Олинеза" търси хора, които са съпричастни към ценностите на компанията и са способни да се справят с предизвикателствата на бързоразвиващите се фирми.

Основни качества, които търсим:

Лидерство – да бъдеш за пример на останалите, да ръководиш екип, да допринесеш за развиването на другите хора от екипа

Стойност – да преследваш крайният резултат, да си инициативен, да си креативен и да имаш перспективно мислене

Отношения с хората от екипа – убедителност, съдействие, професионално отношение

Лоялност Етичност Позитивизъм

Ако смятате, че притежавате такива качества, то кандидатствайте чрез формата долу.